Saletra wapniowa polowa

Wytwarzana przez Lovochemie a.s. Lovosice – fabrykę o wieloletnich doświadczeniach w produkcji chemicznej; położoną w północno-zachodnich Czechach.

Saletra Wapniowa
Saletra wapniowa (nawóz WE) to nawóz azotowy zawierający 15% N (13,8% azotanowego i 1,2% amonowego) oraz 26% CaO. Towar higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Saletra wapniowa nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach gleb; szczególnie korzystnie działa na glebach zakwaszonych. Zalecana jest przede wszystkim do:

nawożenia interwencyjnego azotem zbóż ozimych,
pogłównego nawożenia buraka cukrowego, kukurydzy, mieszanek zielonych, warzyw, owoców,
uzupełnienia wapnia w żywieniu wszystkich roślin uprawnych.
Nawóz należy magazynować na nieprzepuszczalnym podłożu. Powinien być chroniony przed wpływami czynników atmosferycznych.

 

N

Azot w saletrze wapniowej

Azot w postaci azotanowej (zawarty w saletrze wapniowej) to najlepsza dla większości roślin forma azotu. Nie wiąże się w kompleksach sorpcyjnych na glebach gliniastych. Nie przechodzi (jak forma amonowa przy wysokim pH) w lotny amoniak. Pomaga roślinie w pobieraniu wapnia, potasu, magnezu. Taka forma azotu pozwala na precyzyjną aplikację roślinie zalecanej dawki.

Ca

Wapń w saletrze wapniowej

Wapń zawarty w saletrze wapniowej będąc składnikiem ścian komórkowych roślin pełni bardzo ważną rolę w każdej uprawie. Zapobiega między innymi chlorozie liści objawiającej się na młodych liściach i wierzchołkach wzrostu. Na pomidorach i jabłkach niedobór wapnia powoduje deformacje określane jako gorzka plamistość lub sucha zgnilizna. Wapń charakteryzuje się małą ruchliwością w roślinie, dlatego tak ważne jest stałe zapewnienie jego dostępności w okolicach systemu korzeniowego.