DUCANIT

Saletra wapniowa rozpuszczalna w 99,9% w wodzie; służąca do fertygacji i nawożenia dolistnego; produkowana jest przez Hnojiva Duslo – nowoczesną fabrykę znajdującą się na Słowacji.

Saletra wapniowa do rozpuszczania w wodzie „Greenhouse grade”. Azotan wapnia. NAWÓZ WE.

SKŁAD NAWOZU

% (M/M)

Azot całkowity (N)

15,5%

Azot azotanowy (N-NO3)

14,4%

Azot amonowy (N- NH4)

1,1%

Wapń wyrażony w CaO

26,3%

Rozpuszczalność

99,9%

Przeznaczenie nawozu

Do nawożenia roślin wodnym roztworem nawozu poprzez podlewanie ( fertygacja ) oraz do nawożenia dolistnego (pozakorzeniowego).

Zasady stosowania

W zależności od gatunku i fazy rozwojowej roślin:

a) fertygacja – stężenie 0,05 – 0,15 % ( 0,5 – 1,5 kg / 1000 l wody)
b) nawożenie dolistne – stężenie 0,2 – 1 % ( 2-10 kg )/ 1000 l wody.

Zabiegi opryskiwania wykonywać późnym popołudniem lub wieczorem.

Przechowywanie nawozu

Nawóz należy przechowywać w oryginalnych workach składowanych w suchych i zacienionych pomieszczeniach. Ducanit posiada wysokie własności higroskopijne. Po otwarciu worka i częściowym zużyciu nawózu, worek powinien być ponownie szczelnie zamknięty, a pozostały w nim nawóz zużyty w pierwszej kolejności.

Środki ostrożności

Nawóz jest produktem szkodliwym dla zdrowia w przypadku połknięcia.
W razie takiego wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu, należy je przemyć dużą ilością czystej wody.

Przy długotrwałych pracach z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu.

Gwarancja jakości

HNOJIVÁ Duslo s.r.o gwarantuje najwyższą jakość swojego produktu przez okres jednego roku.

Masa netto: 25 kg

Karty charakterystyki: